x
当前位置: 首页 > 网站公告 > 关于2014年摩币使用时限的通知
关于2014年摩币使用时限的通知

各位摩西网的顾客朋友,大家好:

       感谢大家对我们摩西网的支持,为了便于系统账号摩币的管理,摩币会在每年年底清空一次。请大家尽量在每年12月31日前使用,否则摩币将被清空,感谢大家的配合,谢谢!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              摩西网                                                                                                                                                                                                                                             2014.12.9