x
当前位置: 首页 > 网站公告 > 关于2015年国内元旦放假的通知
关于2015年国内元旦放假的通知

 各位摩西网的会员朋友:        

         大家好,法定假日安排2015年1月1日为元旦放假,国内客服将不在线,有需要咨询的朋友可以给我们留言,每天订单的录入重量和审核工作可能有所延迟,请谅解,感谢您的支持,谢谢。

 

                                                            摩西网

                                                          2014.12.30