x
当前位置: 首页 > 网站公告 > 关于跨境购预售商品发货延迟的通知
关于跨境购预售商品发货延迟的通知

各位摩西网的顾客朋友,大家好:

          感谢大家对我们跨境购商品的支持,摩西网目前在调换新的海关监管仓库,跨境购预售的商品发货时间会有所延迟,调整好后陆续安排发货,如果不愿意等待的顾客可以联系客服申请全额退款~~给您带来不便,请谅解。谢谢。

 

                                                                            摩西网

                                                                               2014.12.11