x
当前位置: 首页 > 网站公告 > 关于“活动你做主 快来微信推荐商品”活动的说明
关于“活动你做主 快来微信推荐商品”活动的说明
各位摩西网的顾客朋友,大家好:
      很多客户咨询自己想购买的商品什么时候有活动,特此摩西网决定做一期“商品你做主”的特别活动,想参与的客户把自己想推荐的商品发给微信客服,发送商品名称、型号和商品照片,摩西网会参照这些商品做一期打折或者特价活动哦~大家踊跃参与哦~
        
                                                                       摩西网
                                                                  2014.12.11